Home » Ulos kammioista! Muuttoliikkeiden ja etnisyyden tutkimus yhteiskunnallisena vaikuttamisena by Lotta Haikola
Ulos kammioista! Muuttoliikkeiden ja etnisyyden tutkimus yhteiskunnallisena vaikuttamisena Lotta Haikola

Ulos kammioista! Muuttoliikkeiden ja etnisyyden tutkimus yhteiskunnallisena vaikuttamisena

Lotta Haikola

Published 2014
ISBN :
Paperback
158 pages
Enter the sum

 About the Book 

Etnisten suhteiden ja kansainvälisen muuttoliikkeen tutkimuksen seuran (ETMU ry) julkaisema uutuusteos Ulos kammioista! Muuttoliikkeiden ja etnisyyden tutkimus yhteiskunnallisena vaikuttamisena kertoo tutkijoiden näkökulmasta, miltä tuntuuMoreEtnisten suhteiden ja kansainvälisen muuttoliikkeen tutkimuksen seuran (ETMU ry) julkaisema uutuusteos Ulos kammioista! Muuttoliikkeiden ja etnisyyden tutkimus yhteiskunnallisena vaikuttamisena kertoo tutkijoiden näkökulmasta, miltä tuntuu työskennellä maahanmuuttoon kohdistuvien odotusten ja pelkojen ristipaineessa 2000-luvun Suomessa.Kirja on tutkijoiden kannanotto suomalaisen maahanmuuttokeskustelun laajenemiseen ja kärjistymiseen. Tutkijat ovat kokeneet julkisen tieteellisen keskustelun aiempaa vaikeammaksi maahanmuuttokeskustelun kovenevien äänenpainojen vuoksi. Tarve tutkitulle tiedolle ja tutkijoiden puheenvuorolle maahanmuutosta on kuitenkin vahvana olemassa. Vaatimus tieteellisen tiedon lisäämisestä toistuu niin poliitikkojen kuin virkamiesten kannanotoissa. Tutkijat pyrkivät vastaamaan heille asetettuun haasteeseen, vaikka se asettaakin heidät alttiiksi sekä henkilökohtaisille että ammatillisille hyökkäyksille.Ulos kammioista! on käytännönläheinen kurkistus tutkijantyöhön. Julkisuudessa käytävän maahanmuuttokeskustelun ohella kirjoittavat pohtivat yhteiskunnallista vaikuttamista kansalaisyhteiskunnan sekä kasvatuksen kentillä. Kirja sisältää myös ajatuksia maahanmuuttokeskustelun käsitteistä, tutkimuksen tekemisestä yhteistyössä sen kohteiden kanssa sekä sitä, kuinka tutkimuksen avulla voidaan nostaa esiin vähemmistökulttuureita ja vähemmistöjen oikeuksia.Toimittajien kirjoittaman johdannon lisäksi kirjassa on yhdeksän sisältöartikkelia sekä kaksi katsausta ETMU ry:n kymmenvuotiseen historiaan. Lisäksi se pitää sisällään presidentti Tarja Halosen ETMU:n 10-vuotisjuhlissa lokakuussa 2013 pitämän juhlapuheen, jossa Halonen painottaa ihmisoikeuksien merkitystä maailmassa, jossa ihmiset, entiseen tapaansa, liikkuvat paikasta toiseen.Kirja on tarkoitettu opiskelijoille ja tutkijoille, maahanmuuttotyötä tekeville virkamiehille ja kansalaistoimijoille, media-alan ammattilaisille sekä kaikille asiasta kiinnostuneille.